Demo

Om du är osäker på om materialet passar dina elever får du gärna själv testa under en period.

När du får en inloggning som lärare, kommer du inte med automatik åt spelet. Detta gör du genom att lägga till dig själv som elev i en klass.

Maila till order@askunge.se och meddela oss, så hjälper vi dig.