Beställ

Om du vill beställa en kurs med tillhörande spel, beställer du via Askunge Förlag, order@askunge.se. Om ni har avtal med Läromedia, beställer du via dem.

Kostnaden är 425 kr (fast grundkostnad per läsår) per kurs och 47 kr per elev och läsår. Då ingår kursen i problemlösning med tillhörande filmer. Du får också texterna upplästa om du vill.

Här går det också att skriva ut varje kopieringsblad.

När du beställer talar du om vilken årskurs och hur många elever det gäller.